Listado de Satelites disponibles para Guayaquil, Ecuador (Lat: -1.67, Lon:-78.65)

Nombre del Satelites
Area de Cobertra
Tamaño estimado del Plato (cm)
1.0W INTELSAT 10-02 (C-Band)
external image INT1002G.jpg
450
11.0W EXPRESS A3
external image EXPA03GL.jpg
360
15.0W TELSTAR 12 – South America
external image TES012KA.jpg
70
15.0W TELSTAR 12 – America
external image TES012KA.jpg
70
22.0W NSS 7 (C-Band)
external image NSS007CG.jpg
240
24.5W INTELSAT 905
external image INT905CG.jpg
240
27.5W INTELSAT 907
external image INT907WH.jpg
135
30.0W HISPASAT 1C, 1D – South America
external image HIS01DKA.jpg
75
40.5W NSS 806 – America, Europe (C-Band)
external image NSS806CH.jpg
180
43.0W INTELSAT 3R, 11
external image INT06BBR.jpg
90
45.0W INTELSAT 1R – South America
external image INT01RAH.jpg
55
45.0W INTELSAT 1R (C-Band)
external image INT01RUV.jpg
120
50.0W INTELSAT 705 (C-Band)
external image INT705WH.jpg
120
53.0W INTELSAT 707
external image INT707WH.jpg
120
58.0W INTELSAT 9 (C-Band)
external image INT009CA.jpg
240
65.0W BRASILSAT B2 (C-Band)
external image BRA0B2CN.jpg
450
70.0W BRASILSAT B4 (C-Band)
external image BRA0B1CN.jpg
450
72.0W NAHUEL 1A
external image NAH001K3.jpg
120
84.0W BRASILSAT B3 (C-Band)
external image BRA0B3CN.jpg
450
95.0W GALAXY 3C
external image GXY03CKV.jpg
120
95.0W GALAXY 3C (C-Band)
external image GXY03CCH.jpg
450
99.0W GALAXY 16
external image GXY04RKV.jpg
90
123.0W GALAXY 18 – North America
external image GXY10RKB.jpg
450